Chính sách bảo mật dữ liệu

Đề cao tính an toàn trong kinh doanh, chính sách bảo mật dữ liệu ra đời nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng, không chỉ bảo mật thông tin cá nhân mà còn cả dữ liệu đặt hàng, nguồn hàng. Order siêu rẻ cam kết sẽ thực hiện đúng và nghiêm túc mọi điều khoản chính sách bảo mật đã đặt ra.

Chính sách bảo mật tại order siêu rẻ bao gồm một số nội dung chính:

Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Thu thập thông tin khách hàng nhằm đảm bảo quá trình giao dịch được diễn ra thuận tiện hơn. Cụ thể:

1- Cung cấp dịch vụ và thông báo đến khách hàng về tình trạng dơn hàng, thông tin hàng hóa

2- Ngăn chặn hành vi giả mạo hoặc sử dụng trái phép tài khoản khách hàng, phá hủy tài khoản khách hàng từ bên thứ 3

3- Liên lạc và hỗ trợ khách hàng trong trường hợp cần thiết

4- Trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, ordersieure có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin thành viên. Ngoài trường hợp trên, không ai có quyền xâm phạm đến thông tin thành viên tại order siêu rẻ.

Phạm vi thu thập thông tin

 Khi đăng ký làm khách hàng tại ordersieure.com, khách hàng bắt buộc phải cung cấp một số thông tin cơ bản như tên đăng nhập, email, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và mật khẩu của tài khoản.

Các hoạt động thực hiện bằng tài khoản của quý khách tại ordersieure.com quý khách có trách nhiệm bảo mật, tuyệt đối không dùng chung tài khoản với người khác để đảm bảo an toàn trong thanh toán và an toàn thông tin lịch sử đặt hàng. Ngay khi có nghi ngờ về việc có hành vi sử dụng trái phép tài khoản không có sự đồng ý của quý khách, quý khách vui lòng thông báo cho ordersieure ngay để có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn kịp thời.

Mục đích thu thập trong chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng

Trong suốt thời gian thực hiện hoạt động đặt hàng Trung Quốc tại ordersieure.com, chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin về đơn hàng, thông tin cá nhân và địa chỉ, phương thức liên lạc để đảm bảo giai dịch được thực hiện thuận lợi, những thông tin khác như thông tin ngân hàng, giao dịch thanh toán sẽ không được lưu lại.

Thời gian lưu trữ thông tin

Tất cả các dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ chủ sỡ hữu hoặc sau một thời gian quá lâu tài khoản không còn phát sinh giao dịch tại order siêu rẻ.

Quy định chính sách bảo mật dữ liệu

Chính sách bảo mật thông tin tại order siêu rẻ bao gồm bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và bảo mật thông tin nguồn hàng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng tại order siêu rẻ bảo mật trong phạm vi giao dịch tại order siêu rẻ. Những thông tin này chỉ được phép sử dụng trong việc gửi thông báo hoặc trao đổi thông tin, gửi hàng cho khách hoặc những mục đích khác nếu có sự đồng ý của chính thành viên sở hữu tài khoản, trừ trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ những cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng tại ordersieure.com

Tuyệt đối không chuyển giao thông tin thành viên cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý của chủ tài khoản

Trong những trường hợp đặc biệt cần cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ 3, dù có sự đồng ý của chủ sở hữu tài khoản hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền, order siêu rẻ vẫn yêu cầu bên thứ 3 tuân thủ đầy đủ chính sách bảo mật thông tin và làm rõ giới hạn trách nhiệm của mỗi bên đối với an toàn thông tin cần cung cấp.

Mọi thông tin giao dịch của quý khách tại order siêu rẻ sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Để những quy định trong chính sách bảo mật được thực hiện nghiêm túc, order siêu rẻ yêu cầu quý khách khi đăng ký thành viên phải cung cấp những thông tin có tính xác thực, đang được sử dụng và khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với những thông tin mà bạn cung cấp. Order siêu rẻ sẽ từ chối giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu chứng minh các thông tin mà quý khách cung cấp là không chính xác.

Bảo mật thông tin nguồn hàng

Order siêu rẻ cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của quý khách, tất cả các hành vi tiết lộ thông tin đơn hàng hoặc sử dụng thông tin nguồn hàng vào mục đích khác không vì lợi ích của khách hàng đều bị nghiêm cấm và có biện pháp xử lý.

Order siêu rẻ cam kết chỉ sử dụng thông tin nguồn hàng của khách hàng với mục đích thực hiện thống kê tổng quan nguồn hàng, thị trường của ordersieure nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ order hàng trung quốc hoặc sử dụng thông tin đó phục vụ cho chính quý khách mà thôi.

Chính vì vậy, để đảm bảo lợi ích của chính mình, hy vọng quý khách hàng tin tưởng và cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin khi đăng ký tài khoản khách hàng tại ordersieure.com.

Liên hệ với chúng tôi

'